fbpx
Konsultacje TELEGRAM +420 604 690 134

Jak zacząć proces odchudzania za pomocą peptydów lub leków Ozempic/Wegovy/Mounjaro/Reta/Cargi ?

Jak zacząć proces odchudzania za pomocą peptydów lub leków Ozempic/Wegovy/Mounjaro/Reta/Cargi ?

 1. Wykonaj badania laboratoryjne

KOBIETY:

Dla kobiet mie­siącz­ku­ją­cych bada­nia powinny być wyko­nane mie­dzy 3 a 5 dniem cyklu, dla niemie­siącz­ku­ją­cych w dowol­nym dniu.

 • Morfologia, 
 • OGTT  0-60-120 min na glukozę z insuliną (wymaga skierowania) / zamiennie może zostać wykonane badanie glukozy oraz insuliny z krwi
 • HbA1c
 • Ferrytyna/B12/kwas foliowy
 • Lipidogram
 • Kwas moczowy
 • ALT/AST/GGTP
 • TSH/FT3/FT4/ATPO i ATG
 • AMH
 • Estradiol
 • FSH
 • LH
 • Prolaktyna
 • Androstenedion
 • Kreatynina
 • eGFR
 • D-dimery

MĘŻCZYŹNI:

 • Testosteron wolny
 • Testosteron całkowity
 • Estradiol
 • FSH/LH/ALT/AST/GGTP
 • OGTT  0-60-120 min na glukozę z insuliną (wymaga skierowania) / zamiennie może zostać wykonane badanie glukozy oraz insuliny z krwi
 • HbA1c
 • Kwas moczowy
 • B12 /ferrytyna/kwas foliowy
 • Morfologia
 • TSH/FT3/FT4/ATPO i ATG
 • Prolaktyna
 • Lipidogram
 • Kreatynina
 • eGFR
 • D-dimery

Nie możesz mieć w powyższych badaniach żadnych odchyleń od normy, szczególnie w zakresie trzustki, wątroby oraz gospodarki cukrowej.

 1. Określenie rodzaju otyłości – nadwagi

Otyłość jest kompleksowym problemem zdrowotnym, który może być klasyfikowany na różne sposoby. Jedną z popularnych metod klasyfikacji jest wykorzystanie wskaźnika masy ciała (BMI), ale istnieją również inne kategorie i metody klasyfikacji, które uwzględniają inne czynniki, takie jak rozmieszczenie tkanki tłuszczowej, obwody ciała, stosunek talia-do-bioder, itp. Poniżej przedstawiam klasyfikację otyłości u kobiet i u mężczyzn, uwzględniając zarówno BMI, jak i inne czynniki:

Klasyfikacja otyłości ze względu na BMI:

 1. **Otyłość typu I:**
 • **BMI:** 30,0–34,9 kg/m² (klasa I)
 • **Rozpoznanie:** Obecność nadmiernego tłuszczu w organizmie, potwierdzona przez pomiar wskaźnika masy ciała.
 1. **Otyłość typu II:**
 • **BMI:** 35,0–39,9 kg/m² (klasa II)
 • **Rozpoznanie:** Znaczące ryzyko zdrowotne związane z otyłością, zdefiniowane przez wysoki poziom BMI oraz obecność powiązanych chorób.
 1. **Otyłość typu III (ekstremalna):**
 • **BMI:** powyżej 40,0 kg/m² (klasa III)
 • **Rozpoznanie:** Ekstremalne ryzyko zdrowotne, wymagające pilnego leczenia i zarządzania.

Klasyfikacja otyłości ze względu na rozmieszczenie tłuszczu:

 1. **Otyłość typu jabłko:**
 • **Charakterystyka:** Większa ilość tkanki tłuszczowej w okolicy brzucha, co prowadzi do “kształtu jabłka”.
 • **Rozpoznanie:** Mężczyźni z obwodem talii większym niż 102 cm, kobiety z obwodem talii większym niż 88 cm.
 1. **Otyłość typu gruszka:**
 • **Charakterystyka:** Większa ilość tkanki tłuszczowej w biodrach i udach, co prowadzi do “kształtu gruszki”.
 • **Rozpoznanie:** Mężczyźni i kobiety z dużym obwodem bioder i stosunkiem talia-do-bioder mniejszym niż 0,85 (u kobiet) lub 0,90 (u mężczyzn).

Klasyfikacja otyłości ze względu na rozkład tłuszczu w organizmie:

 1. **Otyłość gynoidalna:**
 • **Charakterystyka:** Nadmierna ilość tłuszczu zlokalizowanego w okolicach bioder i ud.
 • **Rozpoznanie:** Widoczne zwiększenie obwodu bioder i pośladków.
 1. **Otyłość androidalna:**
 • **Charakterystyka:** Nadmierna ilość tłuszczu zlokalizowanego w okolicy brzucha i klatki piersiowej.
 • **Rozpoznanie:** Widoczne zwiększenie obwodu talii.

Klasyfikacja otyłości u kobiet i u mężczyzn może być podobna, ale różnice w rozkładzie tłuszczu i innych czynnikach mogą prowadzić do subtelnych różnic w diagnozie i podejściu do leczenia. Warto podkreślić, że diagnoza i leczenie otyłości powinny być zawsze prowadzone przez profesjonalistów medycznych.

 

 

 1. Dobór peptydów w zależności od sytuacji z punktu 1 i 2

Zakładając, że masz wszystkie badania w normie, poniżej schematy używane przez innych ludzi. Przed rozpoczęciem terapii należy wykonać pomiary ciała w klatce piersiowej, brzuchu, biodrach, udach oraz wykonać startowy pomiar wagi

 • Otyłość gynoidalna (opis powyżej):

1-4 tydzień TIRZ 5 mg raz w tygodniu

co tydzień na czczo w ten sam dzień kontrola wagi, po 4 tygodniach weryfikacja obwodów, jeżeli spadek jest zauważalny 5-10 tydzień TIRZ 5 mg raz w tygodniu, jeżeli nie ma efektów, krok następny:

5-10 tydzień TIRZ 10 mg raz w tygodniu

co tydzień na czczo w ten sam dzień kontrola wagi, po 4 tygodniach weryfikacja obwodów, jeżeli spadek jest zauważalny 10-15 tydzień TIRZ 10 mg raz w tygodniu.

 

 • Otyłość androidalna (opis powyżej):

1-4 tydzień TIRZ 5 mg raz w tygodniu (np. sobota)

1-4 tydzień RETA 5 mg raz w tygodniu (np. środa)

co tydzień na czczo w ten sam dzień kontrola wagi, po 4 tygodniach weryfikacja obwodów, jeżeli spadek jest zauważalny 5-10 tydzień TIRZ 5 mg oraz RETA 5 mg raz w tygodniu, jeżeli nie ma efektów, krok następny:

5-10 tydzień TIRZ 10 mg raz w tygodniu (np. sobota)

5-10 tydzień RETA 5 mg raz w tygodniu (np. środa)

co tydzień na czczo w ten sam dzień kontrola wagi, po 4 tygodniach weryfikacja obwodów, jeżeli spadek jest zauważalny 10-15 tydzień TIRZ 10 mg raz w tygodniu.

 

To nie jest porada lekarska, należy każdy schemat używania środków skonsultować z lekarzem !

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Nie zostawiłeś swojego wózka tak po prostu, prawda?

Wpisz swoje dane poniżej, aby zapisać swój koszyk na później. A kto wie, może nawet wyślemy ci słodki kod rabatowy :)